bæredygtig

Billede
Landmand til tandlæge omkring år 1650 FN's bæredygtige mål
Mandag, 2. november 2015 - 20:36

FN's bæredygtige mål erstatter årtusindemålene i slutningen af 2015. Svagheden ved årtusindemålene er, at de ikke reducerer helbredsuligheder i og mellem landene. Et tema som går igen, er en universel helbredsdækning (UH).

Abonnér på bæredygtig