Kviksølv i tandfyldninger

Flydende kviksølv: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pouring_liquid_mercury_bionerd.jpg
Flydende kviksølv: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pouring_liquid_mercury_bionerd.jpg

Kviksølv fyldninger i tænder, benævnt ”sølvamalgam”, er et sølvfarvet materiale, der anvendes til at fylde tænder, som har hulrum. Sølvamalgam er lavet af to næsten lige store dele: flydende kviksølv og et pulver, der indeholder sølv, tin, kobber og zink. Kviksølv i tandfyldningen er en de mest almindelige anvendte tandfyldninger og anses for at være sikker og en effektiv metode til behandling af huller i tænderne.

Dog har dette kviksølv gennem årene vist sig ikke at være så ufarligt, som det lyder. Der er en række ulemper og risici forbundet med kviksølv.

Det foretrukne materiale til fyldninger i tænder i dag er plast, dog i sjældne tilfælde anvender tandlægerne kviksølv - det sker da, det er den eneste forsvarlige løsningen. Millioner af mennesker har dem i munden, men deres anvendelse i behandling af hulrum er en af ​​de mere omstridte spørgsmål i tandplejen. Såkaldte sølv amalgamfyldninger indeholder omkring 50 procent kviksølv, med det resterende materiale fremstillet af et pulver af sølv, tin, zink og kobber.

Men hvad folk ikke ved er, at tandfyldninger med kviksølv udskiller giftige dampe i din mund - det er for eksempel når kviksølvet kommer i berøring med mad eller varme drikke. Alt dette kan forsage nyreskader og nerveproblemer, især blandt børn eller gravide. Vi ved, at kviksølv kan have giftige virkninger på nervesystemet, og at det er den høje mængde kviksølv, som forsager virkningerne.

Ricisi

Som sagt er der en række risici ved anvendes af kviksølvtandfyldninger - der er ikke helt ufarligt, og det kan resultere i farlige og længerevarende skader på fx nyrer og nerver. Det er de giftige dampe, som kviksølvet udleder ved berøring af mad og drikkelse. Amalgam kan også frigive små mængder af kviksølvdampe under tygning, og folk kan absorbere disse dampe ved at indånde eller indtage dem. Høje niveauer af kviksølvdampeksponering er forbundet med bivirkninger i hjernen og nyrerne.

Info

Kviksølv kan forblive i din krop i årevis, indtil det aktivt bliver fjernet. Derudover bliver overskydende amalgam behandlet som et sundhedsfarligt stof!
Skræmmende at tænke på! Trods det fylder tandlæger dagligt menneskers munde med dette farlige stof, som de anser og garanterer som sikker og uden risiko for farer. Men hov, når I er trådt ud af klinikken bliver det stof, som du render rundt med i munden, behandlet som sundhedsfarligt og kræver særlige forholdsregler ved afskaffelse. Det er yderst absurd!

Tags: