FN's bæredygtige mål

Landmand til tandlæge omkring år 1650
Landmand til tandlæge omkring år 1650

FN's bæredygtige mål erstatter årtusindemålene i slutningen af 2015. Svagheden ved årtusindemålene er, at de ikke reducerer helbredsuligheder i og mellem landene. Et tema som går igen, er en universel helbredsdækning (UH).

Et godt helbred omfatter også munden, som UH fokuserer på. De fattige i samfundet bliver hårdest ramt, da de ikke har samme mulighed for tandlægehjælp, da den er betalingspligtig. Det har sammenhæng med, at orale sygdomme er de fjerdedyreste at behandle. Det medfører, at dem som allerede er hårdt ramt helbredsmæssigt og økonomisk bliver mere syge, da de ikke kan få den korrekte behandling.

Det orale helbred er ofte ikke blevet prioriteret i nationale helbredsplaner og glabale helbredsstrategier. Det er derfor meget vigtigt, at FN's bæredygtige mål kommer til at inkludere oralt helbred.

Vejen til unversel oralt sundhedspleje

  • Huller i tænderne er den mest almindelige sygdom som påvirker mennesker. Der er 4 milliarder mennesker på jorden, som lider af en ubehandlet mundsygdom. Disse orale sygdomme er skyld i mere skade på mennesker end hjertefejl.
  • Mundsygdomme er både skyld og konsekvens af fattigdom.
  • Patienten skal høres - ligesom det er opnået med HIV/AIDS og tobakmisbrug.
  • Vi skal tænke sundhed som en helhed, som inkluderer uddannelse og ernæring.
  • Tandplejen skal kigge indad for at udvikle samarbejdsaftaler med andre grupper som gavner sundhed som helhed.

Kilde: Journal of Dental Research (JDR marts 2015).

Om nogle få år vil jeg tro, at vi vil have mulighed for at få tandbehandling, på samme måde som vi kan få behandling hos lægen, hospitalet eller sygehuset. Det store spørgsmål er, om tandlægerne vil gå med til det?

Billedkilde.

Tags: